• Design
Šabnóny

{{temp.name}}
{{stages[$index].config.name}}
Kliknite na text na pridanie textu
Pridať text Pridať text Pridať text Add curved text

 • Typography
{{resource.clipart.filter.currentCat.name}}
 • {{cat.name}}{{cat.amount}}
Nahrať obrázky
Image url
Webcam
Pixabay
Unsplash

You need to be logged in to upload images!

{{resource.upload.progressBar}}
Kliknite alebo presuňte fotky sem.
Podporované formáty: png, jpg, svg Max. veľkosť: {{settings['nbdesigner_maxsize_upload']}} MB Min. veľkosť: {{settings['nbdesigner_minsize_upload']}} MB Max. počet obrázkov: {{settings['nbdesigner_max_upload_files_at_once']}}
I accept the terms
{{img.des}}
Vymazať všetky nahrané obrázky
webcam
Facebook
Draw
Tvary
Ikony
Bar/QR-Code
vCard
Free Drawing

Choose

 • {{resource.drawMode.brushWidth}}

Brush color

Default palette

{{art.name}}
{{art.name}}
{{art.name}}

Your information

Generate

Facebook
infomation

Document colors

Default palette

Color palette

{{settings.product_data.product[$index].product_width + ' ' + settings.nbdesigner_dimensions_unit}}
{{settings.product_data.product[$index].product_height + ' ' + settings.nbdesigner_dimensions_unit}}
{{stages[currentStage].states.boundingRealSize.size}}
Drop to replace
{{stages[currentStage].states.coordinates.top}} {{stages[currentStage].states.coordinates.left}}
{{stages[currentStage].states.rotate.angle}}
 • {{$index + 1}}/{{stages.length}}
Orezová linka
Bezpečná oblasť
Warning
{{stages[currentStage].config.name}}
Out Of Stage
Image Low Resolution
 • Exclude from export
 • Zrkadlovo horizontálne
 • Zrkadlovo vertikálne
 • Fit to width
 • Fit to height
 • Stretch
 • Presunúť celkom na vrch
 • Presunúť o jedno na vrch
 • Presunúť o jedno na spodok
 • Presunúť celkom na spodok
 • Na stred horizontálne
 • Na stred vertikálne
 • Align Vertical Center
 • Align Horizontal Center
 • Align Left
 • Align Right
 • Align Top
 • Align Bottom
 • Distribute Horizontal
 • Distribute Vertical
 • Replace Image
 • Lock all adjustment
 • Lock edit
 • Lock horizontal movement
 • Lock vertical movement
 • x Lock horizontal scaling
 • y Lock vertical scaling
 • Lock rotation
 • Map layer with
  • {{field.name}}
 • Duplikovať
 • Rozdeliť vrstvy
 • Zmazať
All changes saved

- Kliknutím na text môžete text zmeniť

- Kliknutím pravým tlačítkom na myši na vybraný objekt, sa zobrazia ďalšie možnosti úpravy

Document colors

Default palette

Color palette